Бранимир Банков и Станислава Близнакова - допуснати до следващия етап от състезаниетоЗаслонът е малка постройка с размери 4.20/4.20 м. Формата му е компактна, представлява модул, който може да се свърже с друг такъв от всяка една страна. Носещата конструкция е изцяло от дърво, с изключение на основите, които са стоманени профили. Стените са панели, с дървена рамка и могат да бъдат демонтирани при свързването на два или повече модула. Контрастът между материалите на фасадата прави заслона забележим от далече. При намалена видимост червен светлинен сигнал от мачтата на вятърната турбина ще ориентира туристите. Капацитетът на заслона е 9 души.
Заслонът е малка постройка с размери 4.20/4.20 м. Формата му е компактна, представлява модул, който може да се свърже с друг такъв от всяка една страна. Носещата конструкция е изцяло от дърво, с изключение на основите, които са стоманени профили. Стените са панели, с дървена рамка и могат да бъдат демонтирани при свързването на два или повече модула. Контрастът между материалите на фасадата прави заслона забележим от далече. При намалена видимост червен светлинен сигнал от мачтата на вятърната турбина ще ориентира туристите. Капацитетът на заслона е 9 души.

Електрическото захранване се осигурява чрез фотоволтаична хибридна система и позволява зареждането на малки електронни устройства. Свързаността на заслона към Интернет е обезпечена чрез 1,2Gbps Point-to-Point радио връзка между антена, монтирана на мачта до заслона и антена, разположена на сграда в София откъдето трасето се поема от избрания доставчик.


Бранимир Банков и Станислава Близнакова

Електрическото захранване се осигурява чрез фотоволтаична хибридна система и позволява зареждането на малки електронни устройства. Свързаността на заслона към Интернет е обезпечена чрез 1,2Gbps Point-to-Point радио връзка между антена, монтирана на мачта до заслона и антена, разположена на сграда в София откъдето трасето се поема от избрания доставчик.