В очакване на заслона на бъдещето на Витоша

Конкурс за проектиране на алпийски заслон на бъдещето на Витоша беше обявен официално на 12 май. Възложители са Природен парк "Витоша", дружеството "Момерин" (BREEAM лицензиран оценител) на арх. Андрея Момерин и BRING (организация, която насърчава иновациите в устойчивото строителство). Партньори са Камарата на архитектите в България (КАБ) и Български Антарктически институт.

Участниците в конкурса трябва да изработят концепция и идеен проект за възстановяване на разрушен с годините алпийски заслон от камък в местността "Три кладенци" на Витоша. Той е бил построен в средата на XX век, предоставял е вътрешно пространство с размери 3x4 метра, а капацитетът му е бил 10 души. Към момента са налични само част от основите. Мястото е на 1940 м надморска височина и се намира вдясно (30 м) от пътеката между хижа Кумата и Черни връх, след пистата на Конярника.

Целта е не просто да се възстанови старият заслон, а да се демонстрира архитектура от 2050 годишна. Постройката трябва да осигури място за подслон и почивка на туристите, като се използват съвременни и екологични материали. Заслонът ще бъде изграден през лятото на 2018 г. и ще бъде тестван по метода за оценка на устойчивостта на сградите BREEAM.

За всеки един от нашите павилиони ние инициираме създаването на един малък консорциум, подходящи спрямо проекта наши партньори – те може да са част от строителната индустрия, може да се част от веригата на доставки – вносители и износители, производители на строителни продукти и материали, но могат да са и компании, които имат устойчивото в себе си, било то като корпоративна, социална отговорност или по друг начин. В случая ние набираме средства чрез директни разговори с такива потенциални партньори. Разбира се, ние самите инвестираме една немалка част като време, труд и финанси, но разчитаме на това да мотивираме достатъчен брой партньори за реализацията на този проект, каза Андрея Момерин от организацията BRING.