Десислава Парлапанска, Маринела Стефанова



Вярваме, че новият заслон ще се превърне в емблема и притегателен център за всички, които обичат природата и планината. Предлагаме използване на ярки цветове, които ще се забелязват от далече и ще се превърнат в планински репер. Това е нашата концепция ВИТОШКО ЛАЛЕ. Използваната конструкция е проста, модулна, лесна за изпълнение и транспортиране. Както в детската игра LEGO разчитаме, че множеството варианти, които дава една кинетична структура, ще направят нашия ЗАСЛОН много комфортно място за всички сезони и всички метеорологични условия. Представят се богати възможности, чрез повтаряне на модулите да се получат различни варианти на покрити и открити пространства.



Предлагаме автономна соларна станция - електрическа централа от възобновяем източник, която с помощта на соларен генератор (фотоволтачни панели) ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия, като при това преобразуване не се отделят никакви вредни емисии. Получената чиста електрическа енергия ще бъде използвана за захранване на мобилни устройства. За осигуряване на електроенергия през тъмната част на денонощието се предвижда акумулаторен блок, в който ще се „складира" неоползотворената електрическа енергия. ориентировъчна стойност на проектното решение- 6500лв. без ддс, за труд, материали и транспорт, при изготвяне на отделните компоненти в работилница и монтаж на място.




Десислава Парлапанска, Маринела Стефанова

Вярваме, че нашето ВИТОШКО ЛАЛЕ ще бъде любимо място на малки и големи и като планинските цветя ще направи Витоша още по-красива.