Заслонът е достъпен с инструментите на google maps и google earth

Координатите на мястото на заслона са:
Latt. 42°34'43.51"N
Longt. 23°14'50.40"E

Файл за google earth