МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

С цел да се даде възможност на голяма част от обществеността да участва в определянето на победител в конкурса, беше взето решение да се направи промяна в условията на конкурса. След като приключи предаването на проекти (до 30.06.2017г.) в периода 05-06.07.2017г. журито ще определи най-добрите 5 идеи, които ще бъдат представени на публиката и децата от V клас на 38 ОУ „Васил Априлов“ за гласуване. Победителят в конкурса ще бъде определен като в крайния резултат от гласуването участват с равни части (33%) мненията на децата, журито и широката публика (туристи, планинари и други, които имат отношение към провеждания конкурс).

В най-скоро време на сайта bring.bg ще предоставим допълнителна информация къде и кога ще можете да гласувате за проектите в последния етап от състезанието.