Налично за свалане е геодезическо заснемане на заслона

ГЕОКАД засне и предостави за ползване ситуация на мястото на заслона. Файловете могат да бъдат изтеглени от тук