Николай ШахпазовДнешните проблеми свързани с климатичните промени изискват архитектите да се насочат към създаването на регенеративна архитектура, която създава жилищна среда за обитаване с природни материали, които имат позитивен ефект в съхранението на природната среда.

Проектирането на малък обект,като този, не би могло да обхване всички водещи принципи в създаването на такава архитектура, но би могло да покаже приложението на някой от тях.

Желателно е да се търси създаването на регионално специфична архитектура, в подобни случаи, която ползва местните природни ресурси като строителен материал.

Регенеративната архитектура се отличава от традиционата по това,че възобновява голяма част от ползвания природен суровинен ресурс. Това особенно се отнася към различните дървесни видове които адсорбират въглероден двуокис по време на тяхния растеж и впоследствие стават бъдещ строителен материал. Ние трябва да се опитваме да минимализираме употребата на съществуващия ресурс и се стремим към затварянето на цикъла между това което  използваме и това което създаваме.

Предлаганото проектно решение е от строителни материали, за които не е изразходвана енергия от невъзобновяем енергиен ресурс и изолация, която е от отпадни дървени стърготини. Този тип изолация е ползвана в Алпийски заслон на надморска височина над 3000 м.

Дебелината на изолацията е 20 см, а в приложението и над 3000 м е от 25 см. Външната обшивка на заслона е дъсчена, с дебелина 25 мм,и обгорена с газова лампа до 3 мм от дебелината на повърхностния слой.Това е по стар японски метод за предпазване на дървото от загниване.

За основи на сградата ще се ползват останалите каменни блокове от разрушения заслон и други подходящи от мястото. Дървените ферми на покривната конструкция ще се заготвят в промишлени условия с възможност за транспортиране в разглобен вид до строителното място. Топлинната изолация "Pavaterm"/произведена от дървени стърготини/, ще се постави в шперплатови панели с олекотено тегло-около 15 кг. и с възможност зо доставка на място и на ръка.

Върху покривните панели ще се положи многопластен слой от брезови кори,върху които ще има 15 см почвен слой за конструиране на зеления покрив.Този тип покриви е традиционен за скандинавските страни. Ако е положен правилно трайността му е 80 години.

Интериора на заслона ще е обшит с шпертплат, боядисан с една ръка боя на водна основа.

Мебелировката е от две маси и две пейки, предлагащи 8-10 места за хранене, 6 места за пренощуване с 6 разгъващи се нара. С две допълнителни места на двете маси.

Прозорците са от трипластова дограма / Ideal Combi Futura / Остъкляването ще е защитено с дървени капаци. Каменната стеничка пред входната врата е за предпазване от снежно натрупване при буря.

Конзолното изнасяне над каменните стени е за създаване на ниши за пренощуване, които се удължават със сгъваеми нарове. През деня вдигнатите нарове намаляват отопляемият обем на сградата и служат като шкафове за съхранение на одеяла и матраци.От външна страна под дълбоката стреха в задната им част ще може да се складират дърва ,а в предната част да има външни кътове за почивка.

За отопление ще се ползва камина с дърва. Ел. захранването е комбинирана система, състояща се от малък ветрогенератор и слънчев фотоволтаичен панел, осигуряваща ел. енергия за осветление и ползване на електронни устройства.

Оборудването на заслона включва и усилвател за сигнал от мобилните оператори.

Към този проект предлагаме да се засадят 1000 брезови дръвчета, които след 35 години ще предоставят нов материален ресурс за бъдещи еко инициативи.През този период дърветата ще адсорбират 1250 тона въглероден двуокис.

За построяването на заслона ще се ползват 140 м/ за направа на фермите, 60 м2 изолация, 80 м2 брезов шпертплат и 22 м2 дъсчена обшивка. Към тези основни материали и ел.енергийното оборудване, електронното оборудване, камината, прозорците и вратата са на обща стойност 14,000 лв.

Допълнителните неизписани разходи, които включват и труд, са на стойност 11,000 лв.
Обща стойност 25,000 лв.Николай Шахпазов

За основи на сградата ще се ползват останалите каменни блокове от разрушения заслон и други подходящи от мястото. Дървените ферми на покривната конструкция ще се заготвят в промишлени условия с възможност за транспортиране в разглобен вид до строителното място.