Нов член на Журито:
Красимир Стоянов

2 Юни 2017. Член на Журито за Състезанието се включи и Красимир Стоянов.
Повече за професионалният му опит можете да намерите в автобиографията му.