Нов член на Журито:
г-н Теренс Бекет

23 Май 2017. Днес като нов член на Журито за Състезанието се включи г-н Теренс Бекет - директор и основател на иноватора CATALYST и до 2015 г Асоцииран Директор бизнес развитие и разработчик на тренировъчната програма на BRE UK