Открита е набирателна сметка, на която всички приятели на ЗАСЛОНЪТ 2050, могат да дарят средства!

Открита е набирателна сметка, на която всички приятели на ЗАСЛОНЪТ 2050, могат да дарят средства за реализацията му и последващата му поддръжка. Номерът на сметката е: СИБАНК, СД - ПСС -Заслон Трите Кладенци

BG45BUIB98881045269601

На всички дарители ще бъде предоставен отчет, за изразходваните средства по осъществяването на проекта!