Още за надеждите, които професор Пимпирев възлага на „Заслона“, вижте в краткото му интервю за bring.bg

Пътят към изграждането на българска лаборатория на Антарктида от български специалисти може би ще тръгне от Витоша. В „Заслона“ над Конярника ще бъдат вложени технологии и материали, които ще помогнат и при създаването на новата ни антарктическа база, вярва професор Христо Пимпирев, Директор на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания.