ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Предвид осигуряването на възможност за предаване на проекти под формата на разпечатани табла организаторите на конкурса взеха решение срокът за предаване на проектите да бъде променен от 01.07.2017г. на 30.06.2017г (петък). Участниците, които желаят да предадат лично материалите си за конкурса, могат да го направят до 17 часа на 30.06.2017г. на адрес гр. София, ул. „Султан тепе“ 15, партер.

Предаването на проектите по електронен път ще продължи до 23:59 часа на 30.06.2017г. на имейл zaslon@bring.bg като таблата във формат А2 се представят в .pdf файлове. В периода 05-06.07.2017г. журито със съдействието на юридически лица от страна на партньорите ще извърши технически преглед на представените проекти и ще избере най-добрите 5 от тях. Те ще бъдат представени на вниманието на публиката за гласуване.

Следете сайта на конкурса за още новини как и къде ще бъде организирано представянето на проектите, които ще вземат участие във финалния етап от състезанието.