Петър АхмаковПроекта на ЛАПИС за заслон в парк Витоша не е проект за една сграда в няколко варианта, а е демонстрация на възможностите за комбиниране на проектираните от нас елементи за постигане на проектантски цели.

ЛЕК, ИКОНОМИЧЕН ВАРИАНТ. БЕЗ ВЕНТИЛИРУЕМ ПЛАСТ И С ТЕРМИЧЕН МОСТ.

Конструкцията на модулния панел за стени, покриви и подове (2,42х4,84м) е оразмерен за изпълнение от оребрен (гофриран) трислоен термопанел, произведен от два пласта горещо поцинкована студено огъната стоманена ламарина с дебелина 0,5мм и изолационен пласт от пенополиуретан или каменна вата с обща дебелина (заед­но с реброто) от 78мм. Ребрата се изчисляват да поемат товарите по късата страна на панела - 2,42м и допълнителни греди от стоманена ламарина вътре в сглобката на панелите, на всеки един метър разстояние. Модулния панел е обкантен със стоманен профил (от горещо поцинкована студено огъната и прахонанесена PVC боя), който заедно с ламарината на термопанела и съседния профил при допирането на модулните панели под ъгъл от 60 до 90 градуса образуват ръбова греда.


КОРЕКТЕН ВАРИАНТ. С ВЕНТИЛИРУЕМ ПАНЕЛ, БЕЗ ТЕРМИЧЕН МОСТ.

Оразмереният като вентилируем модулен панел (2,42х4,84м) за покриви, стени и подове е конструиран на същия принцип като евтиният, но трислойният термопанел е без оребряване и се поставя от вътрешната страна. Отвън чрез дистанционер (от 30 до 80мм), изпълняващи ролята на ребро (междинна греда) се добавя елемент известен от номенклатурата на производителите като „касета". Избраната от нас касета е с размери 255мм х 38мм и също е изпълнена от от горещо поцинкована студе­но огъната стоманена ламарина с прахонанесена PVC боя. Добавеният вентилируем слой конструктивно прекъсва и термичния мост в модулния панел.

ЦЕНОВИ ВАРИАНТ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ 160мм

- Ребро (фалц) с височина - 38мм - 30,50 лв/м2

- Вентилируем слой от - 40мм - 24,00 лв/м2

- Вътрешен слой от термопанел - 40мм - 36,00 лв/м2

- Допълнителен слой - 160мм - 70,00 лв/м2

Цената е без печалба за производители. Цената е без транспорт и монтаж на обекта.

Цента включва производството на елементите по поръчка, разкрояване, разпробиване, обкантване, занитване, завинтване и др, до готов за транспорт елемент -модулен панел за стени, покриви и подове. Това е средна цена за 1 м2 конструктивна повърхност. В нея се включват и всички допълнения от функционална гледна точка в част строително конструктивна - отваряеми и неотваряеми врати.

За проекта, поради голямата надморска височина, предлагаме и подовата конструкция на основното ниво да е монтажно. За оценка въвеждаме индекс на конструктив­ните повърхнини. Това е съотношението на всички ограждащи конструктивни повърхнини (заедно с площта на пода) към площта на пода и на междинното ниво. За сравнение за паралелепипет с площ на основата 18 м2 и конструктивна височина 2,42м, този коефициент е 4,29. За модел №1 от нашия проект за заслон коефициента е 3,30. За модел №2 от нашия проект за заслон коефициента е 3,63. За модел №3 (куб) от нашия проект за заслон коефициента е 3,60.

За предлагани от нашия проект Вариант №1 прогнозната цена за изпълнение е 3,30 х 70,50лв/м2 и 3,30 х 160,50 лв/м2 РЗП. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

От вътрешната страна на обемния модул добавяме трислоен термопанел с дебелина от 40 до 300мм (обкантен с конструктивен профил за модулен монтаж) до постига­не на необходимата топлоизолация.Имаме технологично и техническо решение модулните панели да се подреждат пакетират и транспортират с автомобилен контей­неровоз без да се пренася и контенер. Товаренето обезопасяването по време на транспорта и разтоварването ще се осъществява с временно укрепени обемни ъгли съпоставими с тези на контейнерите.

1. Ефективни материали „Лапис" е архитектурен и дизайнерски проект за статическо оразмеряване и конструктивно изпълнение от ефективни от статико-динамична гледна точка материали (стомана, алуминий, дървесина, композитни материали, пластмаса, текстилни мембрани, скъклопласти, винил и комбинация от тях) на формообразуващ пространствен конструктивен скелет, върху който да се изграж­дат съоръжения и сгради с различно функционално предназначение до степен на завършеност според изискванията на конкретния проект.

2. Конструктивният скелет е оразмерен като обемна клетка, в която пространствена коравина добавят монтираните върху формообразуващите профили фасадни, покривни и подови елементи. Основните носещи греди са разположени в равнината на покривна­та конуструкция, като по този начин дават възможност за отстраняване на големите фасадни плоскости при групиране на модулите в по-големи структури.

3. Допълване Конструктивният скелет може да бъде доработван отвътре (усилван) при изградени вече външни ограждащи конструк­ции. С това сградата може да променя предназначението и площта си като се натоварва допълнително с инсталации, стени, изолации, и нови етажни подови конструкции.

4. Връзките са оразмерени за алуминиеви и стоманени планки, нитове и болтове. Технологично е решен проблема с прахо и шумоизолацията от ударен шум.

5. Промяна фасадните табли могат да се подменят след монтажа и стова се променя предназначението на вече сглобен обемен модул. По този начин, на мястото на демонтирана табла/и могат да се окачат обемни елементи, извън обема на модула с функционални предназначения за входно предверия, санитарен възел, стълбищна клетка, шкаф за дрехи, шкаф за монтаж на климатични тела, кафе автомат, банкомат, хладилна витрина и други съоръжения.

6. Фундирането става на монолитни и монтажни стъпки или навивни дюбели, без масивни стоманобетонови елементи в земната повърхност.

7. Осигуряването на земетръс е заложено в архитектурната обемна форма, която се получава от триъгълни конструктивни рамки, устойчиви на хоризонтални натоварвания - вятър и земетръс.

8. Хидроизолацията е решена с архитектурна дизайнерска система, с висока степен на сигурност, включително срещу навяване. Това са силно наклонените покриви и стенни скатове с вградена в конструкцията им система за водоотвеждане.

Водоотвеждането е решено четиристранно при плоските и двустранно при скатните покриви. Профилът съдържа в геометрията си водо-бран (ръбова ламарина) и улук (водосточен улей). Оребряването на панелите поставено по късата страна на покривния скат служи за насочващи за водата улеи и снегозадържащ ръб едновременно.

9. Топлоизолации. Фасадите са предвидени за изпълнение от елементи на системи за окачени (структурни) фасади, на производители на алуминиеви профили и конструкции. Разработили сме заместващи профили от горещо поцинкована студено огъната и с прахонанесе­на PVC боя стоманена ламарина. Фасадните системи могат да се допълват по метода на послойния монтаж, през 40мм, 80мм, 120мм, 320 мм до постигане на необходимите изчислителни параметри, включително до постигане на „пасивна" сграда с дебелини на ограждащите конструкции до 800мм.

10. Материали - За допълваща изолация монтирана отвътре в модулен (за транспорт и монтаж размер) може да се използва богат избор от изделия, полуфабрикати на строителната и автомобилна промишленост, в зависимост от степента на необходимата топлоизола­ция и търсенето от инвеститора качество на интериорните материали.

11. Неотваряемите прозорци са от дву и три слоен стъклопакет залепен за алуминиеви или стоманени стъклодържатели (профил -клапа за отваряеми елементи) и се монтират заедно с тях върху окачвачите на фасадната структура, също като фасадните панели (табли).

12. Отваряемите прозорци се монтират върху окачвачите (ребрата) на вътрешния ръб на фасадната плоскост. Избора на система на отваряемите прозорци е по желание на инвеститора. Входните и вътрешните врати се монтират на окачвачи.

13. Горно осветление, може да бъде интегрирано в растера на покривните и стенните термоустойчиви панели и да се изпълни и от поликарбонатни панели, със същия профил.

14. Пожарозащита. Конструктивните формообразуващи рамки могат да се покажат над покривното и извън фасадното покрите. За пожароизолация служат термоустойчивите панелите на покривното и стенно покритие.

15. Алтернативна енергия. Върху формообразуващ скелет, ръбовете и фалцовете на покривното покритие могат да се интегрират фотосоларни системи, следвайки формата на покрива (стените).

16. Поръчка по проекта на „Лапис" може да се извършва по КМД чертежи в предприятия с различна от строителството производствена дейност. За сглобяването на елементите и монтажа на място се доставят само детайли за връзки за ръбовите и ъглови елементи.

17. Производство Елементите се произвеждат с висока степен на завършеност - готови за експлоатация и обитаване, в заводски усло­вия, с гарантирани параметри на геометрията, статическата устойчивост и експлоатационната дълготрайност.

18. Икономични С формообразуваният от нас архитектурен обем се постига намалено съотношение на покривните, стенни и подови повърхности към основата (ЗП и РЗП). Резултат е намаляване на количествата материали за ограждане, а за оставащите - намаляване на изчислителното натоварване от сняг и вятър (при наклон от 45 Градуса - с 41%). „Разчупването" на паралелепипедната форма с наклонени покривни и стенни повърхнини е доближаване към съвършената статическа форма за сгради - полусферата.

19. Различни. Комбинацията от ефективни материали със строителна технология за производство и монтаж и проектна система за модулно оразмеряване на конструкцията заедно и едновременно с обемно-архитектурно решение, прави обемите винаги различни.

20. Еднакви С еднакви модулни панели могат да се сглобяват различни по форма, големина и етажност модули. С еднакви модули могат да се изграждат различни структури. С комбинация от различни модули могат да се изграждат още по различни структури.

21. Фабрични От фабрични полуфабрикати на строителната и автомобилна индустрия се произвеждат греди, градостени, табли, линейни и ъглови връзки. От модулните табли се сглобяват обекти с различна големина и форма.

22. Продажба и транспорт Покупка на материали. Всичко това се изпълнява с произвеждани масово за магазините за продажба на дребно на материали, полуфабрикати и други изделия с размери до 6 метра не се изисква специализиран транспорт. Размерът на модул­ния елемент е избран заради габаритите на разрешените за транспортиране с автомобилен транспорт товари (без да влизат в категорията на извънгабаритен товар) , и вътрешните размери на 12 футов контейнер.

23. Маскиране върху ребрата, ръбовите греди и фалцовете на покривните и стенни табли могат да се монтират с винтоверт всички налични на пазара общивки, без това да наруши хъдро и топлоизолацията им, без да наруши вградената система за водоотвеждане. Допълването добавя в системата втори вентилационен пласт.

24. Стандарт за обитаване. Вентилируема фасада, покрив и под. Леката, икономична фасадна конструкция на система ЛАПИС съдържа в себе си вентилируем слой и прекъснат термичен мост.

 Петър Ахмаков

Проекта на ЛАПИС за заслон в парк Витоша не е проект за една сграда в няколко варианта, а е демонстрация на възможностите за комбиниране на проектираните от нас елементи за постигане на проектантски цели.