Първите проекти за изграждане на Заслона вече се впуснаха в конкурсната надпревара.

Първите проекти за изграждане на Заслона вече се впуснаха в конкурсната надпревара. Три седмици след очертаване на основите над писта Конярника, конкретните решения за създаване на устойчивата във всяко отношение туристическа обител вече постъпиха в офиса на bring.bg.

Очакваме още проекти до обявения краен срок на конкурса - 30.06.2017. Изводът на организаторите и журито дотук е, че едно малко пространство може да задвижи огромен потенциал в посока нов тип строителство, което носи приятни изненади дори и за най-опитните специалисти в сектора.