Стартира конкурс за
алпийски "заслон на бъдещето" на Витоша

Конкурс за проектиране на алпийски заслон на бъдещето на Витоша беше обявен официално на 12 май. Възложители са Природен парк Витоша, дружеството "Момерин"(BREEAM лицензиран оценител) на арх. Андрея Момерин и BRING (организация, която насърчава иновациите в устойчивото строителство). Партньори са Камарата на архитектите в България (КАБ) и Български Антарктически институт.

Състезанието е за изработване на концепция и идеен проект за възстановяване на разрушен с годините алпийски заслон от камък в местността "Три кладенци" на Витоша. Той е бил построен в средата на XX век, предоставял е вътрешно пространство с размери 3x4 метра, а капацитетът му е бил 10 души. Към момента са налични само част от основите. Мястото е на 1940 м надморска височина и се намира вдясно (30 м) от пътеката между хижа Кумата и Черни връх, след пистата на Конярника.

Целта е не просто да се възстанови старият заслон, а да се демонстрира архитектура от 2050 г. Постройката трябва да осигури място за подслон и почивка на туристите, като се използват съвременни и екологични материали. Заслонът ще бъде изграден през лятото на 2018 г. и ще бъде тестван по метода за оценка на устойчивостта на сградите BREEAM.

Обектът ще бъде един от 5-те супер павилиона (демонстрационни и пълноразмерни сгради от различен тип), които BRING ще реализира, за да демонстрира иновативен дизайн, материали и технологии на бъдеще.

В проектното задание на "Заслонът 2050" са включени редица изисквания за устойчивост, екологичност и иновационни технологии. Конкурсните предложения трябва да представят обект, който е съобразен с особеностите на природната среда и се вписва в нея. Конструкцията на заслона трябва да позволява и употребата му като модул за изграждане на по-големи съоръжения. Трябва да може да се сглобява/разглобява, да се употребява повторно, да се транспортира с хеликоптер или корабен контейнер, да се рециклира.

Необходимо е сградата да може да предоставя на посетителите полезна информация (метеорологични условия, флора и фауна на Витоша, спешни номера), материали за оказване на първа помощ, достъп до интернет и възможност за зареждане на малки електронни устройства. Възможност за съхранение на произведена, но неупотребена електроенергия и ясно разпознаваем звуков или светлинен сигнал за ориентация при мъгла са също част от изискванията.

Заслонът трябва да бъде устойчив на променливите атмосферни условия в планината – силни ветрове и обилни снеговалежи. Материалите, които се използват за изграждането, трябва да не замърсяват околната среда и да могат да се рециклират. Интериорът също трябва да бъде от естествени материали с функционални, здрави и опростени мебели.

В конкурса могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти, студенти по тези специалности и други лица с интерес към Заслона. Участието може да бъде както самостоятелно, така и в екип. Необходимо условие е поне един член на екип да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на КАБ.


Крайният срок за предаване на проекти е 01.07.2017. Повече информация може да се открие на www.bing.bg

Източник: градът.bg