Тодор ТодоровПроекта представлява решение за модулен заслон в планината. Основната идея е лесното пренасяне,както на отделни елементи стени,под,покрив така и цялото му транспортиране. Заслонът контактува с природата посредством естествени дървени ламели и рециклирани материали. Проектиран с обшивка от ламарина (титан-цинк),заслонът ще има нужната издръжливост на атмосферното влияние и ще се откроява от заобикалящата го среда. Предвижда се монтирането на автономна фотоволтаична система,предвид ситуирането,както и вятърна турбина при нужда.Системата с батериите и мобилния телефон,както и аптечка за първа помощ са отделени на 2.40м от кота готов под.Като са предвидени USB портове за зареждане на една от стените. Заслонът е така проектиран че може да се отвори втора входна врата на всяка една от стените,предвид модулното му използване. 
Тодор Тодоров

Проекта представлява решение за модулен заслон в планината. Основната идея е лесното пренасяне,както на отделни елементи стени,под,покрив така и цялото му транспортиране. Заслонът контактува с природата посредством естествени дървени ламели и рециклирани материали. Проектиран с обшивка от ламарина (титан-цинк),заслонът ще има нужната издръжливост на атмосферното влияние и ще се откроява от заобикалящата го среда.