арх. Джордж Трут пред камерата на bring.bg

"Много са предизвикателствата: ветрове, снаг, а също и основите.
Важно е влиянието върху околната среда!"