арх. Пламен ПетровЗаслон “Три Кладенци”

Модул “А”

- Модулът е от стомано-бетонова черупка, гарантираща здравина и устойчивост
- Има собствена база, но може да се монтира и върху носеща конструкция или плоча;
- Възможност за подреждане пейзажно, и в структури – площно и на нива;
- Вандалоустойчив модул – бетонови стени, под и таван; прозорец от стъклени блокове 25х25;
- Технологична изработка – в предприятие за бетонови изделия;
- Модулът може да се използва при различни климатични условия и теренни покрития;
- Може да се тонира в различни цветове;
- Може да се използва с различно предназначение;
- Може да бъде с различно вътрешно оборудване и обзавеждане;
- Изработва се от рециклирани материали;
- Възможност за доставка с вертолет, лесен и бърз монтаж и демонтаж;
- В ТИР-контейнер се събират 2 бр. стандартни модули с размери 270 х 350 см;


Модул “В”

- Модулът е със сглобяема конструкция;
- Функция: осигуряване на ел.ток и вода.

Включва:
- вани за събиране и съхранение на вода;
- слънчеви панели;
- носеща конструкция и защитни панели;
- акумулаторни батерии;
- стойки за антени и оборудване.


Идейно решение за заслон “Три Кладенци”

- Предложението е за композиция от 6 бр. модули тип “А”, подредени като “Лего”-елементи, на едно ниво;
- Модули тип “А” се монтират върху бетонова плоча с размери 6,00 х 5,00 м., конзолно с 1/3 дължина. РЗП на заслона = 84 кв.м.;
- Възможен е също икономичен вариант на композицията - от 4 бр. модули тип “А”, като РЗП в този случай ще бъде 56 кв.м.;
- Модули тип “В” (2 бр.) се монтират на сглобяема конструкция, на височина 3,00 м. над модули “А”;
- На място се изграждат 2 бр. оградни стени от стъклени блокове 25х25 см., септична яма и вътрешна камина.

Идеята на проектанта е заслонът да се композира и изгради от модулни елементи, които:
- имат собствена здравина и устойчивост на атмосферни влияния;
- могат да съществуват самостоятелно, или да се подреждат в по-прости или по-сложни структури (флексибилност на композицията);
- лесен монтаж и при необходимост – демонтаж, за повторно използване на друго място;
- лесно се транспортират с различни видове транспорт
- ограничени по размери и маса;
- могат да се използват при различни климатични и теренни условия – не само у нас, но и по други географски ширини и надморски височини;
- възможност за рециклиране на използваните материали и елементи;
- да могат да се захранват с електроенергия и вода от възобновяеми източници;
- да отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, устойчиво изграждане и възможности за бъдещо развитие;
- модулите и структурите, изградени от тях да са с модерна и иновативна визия, която да е адекватна и през 2050 година;

Идейното предложение е да се използват 2 типа елементи – основен (обитаем) модул „А”, и помощен (технологичен) модул „В”. Модул „А” представлява стоманобетонова черупка,със собствени под, стени и таван, с размери 270х350 см. и височина 280 см. Модул „В” е сглобяем – метална носеща конструкция от греди и колони, слънчеви панели за производство на ел.енергия, бетонови вани за събиране и съхрание на вода, ограждащи и защитни елементи, акумулаторни батерии. Идеята е при композиране на 2 или повече модули тип „А” да се добавят и модули тип „В”, които едновременно осигуряват вода и електроенергия от възобновяеми източници, и представляват покривна конструкция на общата структура, спомагаща за подобряване на топлотехническата ефективност.

Изпълнявайки всички изброени начални условия, предложените модулни елементи отговарят и на още няколко важни изисквания:
- изработват се технологично – в предприятие за стр.елементи и конструкции;
- вандалоустойчиви елементи – издържат на стандартни зловредни въздействия. Модул „А” има прозорец от стъклени блокове 25х25 см и прозрачност 80%, осигуряващ добра осветеност при висока здравина и ниска топлопроводимост. Вратата е метална, тип „сандвич”- с изолация от пенополистирол;
- модулите и цялата структура не изискват постоянна поддръжка, а само периодични ревизии. Възможности за дистанционно отчитане на състоянието и работата, чрез вградени елементи;
- максимална функционалност - могат да се използват модули с различно предназначение (спасителна капсула, туристически заслон, кабина за видеонаблюдение, склад за оборудване и материали, научно-изследователска станция, почивна база, полева кухня, плажна кабина, риболовна база, и др.);
- могат да бъдат с различно вътрешно оборудване и обзавеждане, според предназначението;
- могат да се тонират в различни цветове, съобразно предпочитанията на Възложителите.

Модулната структура допуска многоцветни композиции – за подчертаване на различната функционалност на елементите, за позитивно и забавно излъчване, или ако се търси добра видимост и забележимост на обекта при лоши метеорологични условия.

Идейно решение за заслон „Три кладенци”, Природен парк „Витоша”:

Функционално-технологичната схема е повлияна от композицията на Международната космическа станция (МКС), намираща се в орбита над Земята, отчитайки спецификата на туристическото приложение, местоположението и заданието на Възложителите за иновативност, технологичност и модерна визия.

Идейното решение за конкретния имот е за структура от 6 бр. модули тип „А”, подредени като „Лего”-елементи на едно ниво, и 2 бр. модули тип „В”, разположени на височина 3,00 м. над тях. Модули „А” се подреждат спрямо ос на симетрия (3бр. / 3бр.) върху плоча с размери 6,00м. на 5,00м. (възстановяване и допълване на наличната плоча), като излизат конзолно с 1/3 от дължината си. Оформя се централен елемент – туристически мултифункционален салон. На място се изграждат 2 бр. оградни стени (със самоносеща конструкция) – предна с вход, и задна, от стъклени блокове 25х25см. Изграждат се също вътрешна камина с димоотвод и септична яма в съседство с обекта.

Покривната конструкция от модули „В” покрива общото пространство на просторния и мултифункционален салон със стъпаловидно развитие и смислов, централен акцент – камината с открито огнище, разположена в ос с входната врата. Модули „А” са подредени от двете страни на салона и са с различно предназначение – кухненски модул, 2 бр. трапезарни модули, хигиенен модул и 2 бр. спални модули. При тази структура РЗП на заслона се получава 84 кв.м.

Възможен е икономичен вариант на композицията – от 4 бр. модули „А”, разположени симетрично (2 х 2), оформящи по-малък централен салон, и 2 бр. модули „В”, като в този случай РЗП ще е 56 кв.м., и ще включва: кухненски модул, 1 бр. трапезария, хигиенен модул и 1 бр. спалня.

Като микро- вариант може да се предложи композиция от 2 бр. модули „А” (кухня и хигиенен модул) и 1 бр. модул „В”, като РЗП ще е 28 кв.м. Останалите елементи – оградни стени и вътрешна камина са същите. Параметрите на Икономичен и Микро- варианти са разгледани по-подробно и в т.13: „Ориентировъчна стойност”.

 

Цветово решение:

Предложено е цветово решение, подобно на “Рубик куб”, с използване на 5 основни цвята (жълто, зелено, синьо, червено и бяло). Осигурява футуристична, запомняща се визия и добра видимост на заслона в мъгливо и лошо време;

Възможни са и едноцветни или двуцветни решения. Например – спокойна визия ще се получи при изцяло зелено тониране. Модерна и хармонична комбинация би могла да бъде от модули „А” в светла охра + модули „В” в синьо.

Възможни са и други колоритни композиции, например постмодерно („разчупващо” формите и обемите), или максиграфика /графити оформление.

Обзавеждане и оборудване:

Оборудването е съвременно, стандартно, без екстри, съобразно предназначението на съответния модул.
- Камината е от сглобяеми елементи и готови димоотводни тела. До нея има свободно място за съхранение на около ½ кубик дърва за горене и касета с разпалки;
- В кухненския модул има вградени: готварска печка (фурна и плот), кухненска мивка, долен ред шкафове, горни полици;
- Част от кухненския модул е преграден със стена, за да се обособи складово помещение (със служебен достъп), в което се намират акумулаторните елементи за съхранение на произведената от слънчевите панели електроенергия и специализирана техника – СОТ, модули за управление, за метеорологична информация, интернет-модем и wi fi-рутер.
- В кухнята (в заключващ се метален шкаф) е възможно по желание на Възложителите да
се разположи хидрофор – за изравняване на налягането на водата в инсталацията.
- Възможно е да се постави и вендинг-автомат, за трайни пакетирани храни (пр.кроасани,
соленки и др.) и бутилирани напитки, достъпен в туристическия салон.
- В хигиенния блок са предвидени мивка с огледало, тоалетна и душ-кабина;

Обзавеждането е с безопасно (дуракоустойчиво) изпълнение, с възможности за флексибилно използване.
- В трапезариите са поставени дивани от PVH, подходящи както за сядане, така и за спане.

Масите и диваните са фиксирани в пода;
- Във всеки спален модул има 2 легла – единично и едно на 2 етажа, с матраци, но без спално бельо (то е ангажимент на ползвателите). Има предвидени и шкафове и закачалки.
Общите места за спане (заедно с диваните в трапезариите) са 10 бр.
- До входа на хигиенния блок, до мивката са поставени аптечка с пособия за спешна медицинска помощ и пожарогасител;
- Над входа на заслона е поставен часовник с барометър;

Информационни елементи:

В общите части, по стените са разположени информационни елементи, с телефони и www-координати:
- на Природен парк „Витоша” и на Планинската спасителна служба;
- на създателите на новия заслон - „Момерин”ЕООД и Bring.BG, и на проектанта;
- карти на местността и изображения на национални и местни забележителности;
- противопожарна разпоредба, указания при необходимост от спешна мед.помощ;

Електро-инсталация:
Електро-инсталацията на обекта е соларна, автономна (РV) тип, с електронно управление, с  приоритизиране на ползвателите. За системните елементи (блок управление, СОТ, видеонаблюдение, интернет-модем и рутер, система за достъп, четци и ключалки) има самостоятелен UPS-акумулиращ елемент. Електроинсталацията е с дефектотокова защита и защита от претоварване;
Осветлението в заслона е от енергоспестяващи LED-ленти, вградени в жлебове в горния край на стените. Включване, димиране и изключване става автоматично, с датчици – според общата осветеност и засичане на движение в съответното помещение;
Във всички модули „А” и в централния салон има предвидени контакти за зареждане на телефони и др. малки устройства;
В модул „В” има монтирани радио-маяк и светлинен примигващ фар, включващ се при намалена видимост;

Зониране и контрол на достъпа:
Основната част от заслона – централният туристически салон, кухнята и умивалника са със свободен достъп;
Двете трапезарии, тоалетната и душ-кабината са с регистриран достъп – без ограничения, чрез чекиране с банкова карта или въвеждане на код за досъп, който може да се получи безплатно с SMS до телефон на Природен парк „Витоша”. Идеята е да се регистрира ползвател в съответния времеви интервал, за да може при повреди или липси да се адресира персонално. Тази мярка увеличава значимо отговорното ползване на оборудването и обзавеждането. Допълнителна опция е умното управление на бравите –при достигане на минимален воден резерв (< 10%), двете санитарни помещения – wc и душ-кабина се блокират за влизане (за да не се презамърсяват), а водоползването остава достъпно на двете мивки- в кухнята и умивалнята.
Двете спални помещения са с платен достъп – чрез SMS (подобно на „синя зона”), срещу минимална такса за по-високото ниво на обслужване и финансиране поддръжката на заслона;
Склад със служебен достъп – само за персонала на Природен парк „Витоша” и Планинска спасителна служба – вратaтa се отваря със служебни карти или въвеждане на цифров код. При спиране на захранването всички помещения, без служебния склад, стават общодостъпни.

Характерни елементи и детайли:
- Модули тип „А” - „Кухня & склад” и „Хигиенен” се изтовят с преградни стени и фиксирано оборудване в предприятието за строителни изделия. Хигиенният модул има двоен под в зоната на wc и душ-кабина, с вградено провеждане на ВиК-инсталациите.
- Обзавеждането на всички модули тип „А” се доставя и монтира на обекта.
- Ваните за събиране и съхранение на дъждовна вода са от ½ бетонови тръби, наредени плътно, оформящи корито, със защитно покритие. Общият обем на водния резервоар е 10,7 куб.м. Водосборът е от слънчевите панели.
- Слънчевите панели са с наклон 15%, за да не задържат сняг и лед. Общата им площ е 68 кв.м. , с ~ 11,5 kW максимална мощност, средно дневно производство около 57500 Wh.

Енергийна ефективност:
Идейният проект е съобразен с изискванията за енергийно-ефективни сгради.
- Модули „А” са с вградена топлоизолация. Прозорците им са от стъклени блокове, пасивни – с минимално топлопреминаване под Uw ≤ 0,8 W/m²K;
- Важен елемент от енергийната ефективност е ваната за събиране и съхранение на дъждовна вода, разположена над централния салон. Ваната е боядисана в тъмен (син) цвят, спомагащ за загряване на водата от слънчевите лъчи. Водата е сред най-топлоемките елементи, с минимално топлопреминаване, и заедно с двойната бетонова конструкция действа като допълнителна изолация.  
- Изчисления за енергийната ефективност на обекта ще бъдат приложени в Техническия проект, след спечелване на Идейния конкурс;арх. Пламен Петров

Функционално-технологичната схема е повлияна от композицията на Международната космическа станция (МКС), намираща се в орбита над Земята, отчитайки спецификата на туристическото приложение, местоположението и заданието на Възложителите за иновативност, технологичност и модерна визия.