Проектиране

Вашите въпроси и нашите отговори:ОТГОВОР: Не е необходимо предварително записване за участие в конкурса. Участието Ви е осъществено като предадете проект в посочения в заданието срок за това. В раздел IV от него е описано съдържанието на материалите, представящи идейното решение.ОТГОВОР:
В приложение изгращам чертежи на конкурсната зона, които ще са налични и на сайта на конкурса bring.bg. Забавянето с тях беше наложено от невъзможността поради атмосферните условия да се извърши заснемане.

Под модул се има предвид заслонът да представлява и работи както като самостоятелна единица (сграда), така и да позволява от друга страна чрез нея да се изгради по-голямо съоръжение като се групират/обединят няколко такива модула.ОТГОВОР:
Принципно цялата информация от Заданието е валидната и следва да се съобразявате с нея основно!
Останалите бележки в сайта са общи и ще ги коригираме за съответсвие!
На въпросът за Ситуацията - работим по заснемането на основите заедно с Парк Витоша и ще информираме всички в най-скоро време!
Относно представянето нямаме стриктнити изисквания и оставяме изборът на участниците.
Габаритите са тези , които са дадени в заданието.
Конкурсът не е анонимен и е възможно предаване по електронен път , но следва да имате предвид и желението ни да организираме изложба след края на конкурса!
Другата седмица ще организираме среща на място - следете сайта за анонс!ОТГОВОР:
Конкурсът не представлява обществена поръчка и не е нужно предварително да се попълват документи за участие. Вие решавате как да вземете участие - като физическо или юридическо лице, единсвеното изискване е поне един член на екипа да притежава пълна проектантска правоспособност.ОТГОВОР:
Не е нужно да се регистрирате като екип, за да участвате в конкурса. Предавайки идеен проект в посочения за това срок вече участвате в състезанието. Трябва да разработите проекта си само на база заданието и заснемането и това е информацията, която се предоставя в хода на конкурса.

ОТГОВОР:
Проведохме анкета, в която взеха участие ученици от началните класове, специалисти от различни професионални области, представители на Природен парк Витоша, представители на бизнеса и производители на материали. Целта беше да се определят основни характеристики на заслона, на база на които да се състави задание за проектиране. Поради голямото количество материали от анкетата беше направено обобщение на резултатите, което е част от заданието.ОТГОВОР:
Както е описано в заданието, трите проекта, които са получили най-висока комплексна оценка, участват във финалния етап от състезанието и ще бъдат предложени за гласуване от публиката. Все още се уточнява как да бъде организирано самото гласуване. Допълнителна информация ще бъде качена на сайта.ОТГОВОР:
Проектите ще се оценяват на база представеното на таблата и няма да има устна презентация.ОТГОВОР:
Към момента се обсъжда удължаване на скора за предаване на проектите. За окончателно решение по тази тема ще има обявление на сайта. Моля да го следите за повече информация.ОТГОВОР:
Сумата от 4 000лв е част от наградния фонд към конкурса. Възлагането на разработване на технически проект ще е предмет на договор като вида му ще се обсъди със спечелилия първа награда (в завидимост от това дали е екип или едно лице).ОТГОВОР:
Във връзка с Ваше запитване искам да Ви уведомя, че всички материали за конкурса са налични са сайта: http://bring.bg.
Отново там ще бъдат качени зададените до момента въпроси и отговорите към тях.ОТГОВОР:
Няма нужда да попълвате форма или да правите регистрация за участие. То е факт като предадете идеен проект в сроковете, посочени в заданието (краен срок за предаване на проекти 01.07.2017г.).