Обект 01.

първият нов заслон от 50 години до сега


къде е той?

42°34'43,37''N / 23°14'50,18''E
Попада в имот 68134.2095.581 държавна публична собственост отдел по ЛУП 1176/14
Зона А2 "Територии с направляван режим на защита" - извън вододайна зона и резервата.
Не е възможен автомобилен достъп.
Геодезическо заснемане

състезание

Изборът на проектант ще бъде след състезание в три етапа: докумнети, жури, публика.
За да получите подробна документация за заданието, моля изпратете ни запитване. В него добавете и представяне екипа Ви.

Имате ли въпроси?

Уточнения по заданието ще публикуваме на сайта

Задание за проектиране

Състезанието се провежда по реда, описан в заданието и е във фаза идеен проект. Документът съдържа всички условията за провеждането му, поставя задачите пред участниците и изяснява характеристиките на заслона, които трябва да бъдат постигнати.

Възложител на конкурса е Парк Витоша, съвместно с BRING (The building innovators group) и МОМЕРИН (BREEAM лицензиран оценител).

Документи за участие:
Задание за проектиране
Геодезическо заснемане

Условия за участие в състезанивто

В състезанието имат право да вземат участие архитекти, ландшафтни архитекти, студенти по архитектура и ландшафтна архитектура и други с интерес и отношение към Заслона.

Участието може да бъде както самостоятелно, така и в екип. Необходимо условие е поне един член на екип да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на КАБ.

Срокове и ангажименти

Начало - 12.05.2017г.
Въпроси и отговори - 12.05.2017г. – 10.06.2017г.
Състав на журито и критерии на оценка - 01.06.2017г.
Краен срок за предаване на проекти - 01.07.2017г.
Журиране. Обявяване на победител - 15.07.2017г.

Максимално възможна оценка: 100 точки

Функционалност и ползваемост – до 20 точки
Вписване в средата - до 20 точки
Интериор и оборудване - до 30 точки
Иновации и технологии - до 30 точки

Един проект за бъдещето, за грижата и за отговорността!

Този проект цели да демонстрира отговорен и устойчив модел на създаване на сгради.

Възстановявайки заслон 50 г. след построяването му, да си напомним, че всички ние сме част от кръговрата на живота и нищо не е вечно. Но след себе си оставяме следа, която продължава в следващото поколение и ние носим отговорност за наследството, което му оставяме.

Нашият Заслон ще бъде възстановен по принципите и методите на Устойчивото строителство и архитектура. Опитвайки се да решим проблемите и да възстановим най-малката единица на сграда от бъдещето. Защото искаме да завещаем на следващите след нас, не само по-добра среда за живот, но и устойчиви ценности припомняйки си, че човекът и природата са взаимосвързани. Всеки от нас носи отговорност за това, което оставя след себе си!

В този проект, също така, искаме да изразим грижата за човека в суровите условия в планината. В условия на близо 2000 м. надморска височина, Заслонът може да се окаже единствената „капсула на живот“, в която да се подслоним.

Заслонът ще бъде изграден, сглобен тренировъчно, поставен, ще живее и ще бъде разрушен без да нанесе поражения на природата, с която живеем свързани. Това, което причиняваме на нея, го причиняваме на себе си.

Ние вярваме в това, че всяко действие остава във времето след нас.

Ще продължим живота на Заслон създаден преди 50г., свързвайки минало, настояще и бъдещето на 2050 година. За да сме отговорни и съзнателни към бъдещето, защото днес градим утре. Да бъдем в хармония с природата днес.

Бъдещето започва Днес!

Боряна и Андрея Момерин от името на ИНИЦИАТОРИТЕ
Целта ни

Провеждането на конкурса и разработването на идеен проект е част от процеса по възстановяване на заслон в местността „Три кладенци“. Той е бил построен в периода 40-50-те години на миналия век в типичен стил за такива съоръжения на Витоша, но с годините е разрушен и към момента са налични само част от основите. Те ще бъдат използвани като такива и за новия сглобяем модул. Възстановяването на заслона е проект, какъвто не е реализиран от 50 години в България.

Целта е да бъде възстановен обект, който в същото време да демонстрира архитектура от 2050г. като се използват съвременни и устойчиви материали, които не замърсяват околната среда. Реализирането на този проект е част от инициативата на BRING за изграждане на пет супер павилиона.

История и контекст

Витоша е единствената куполна планина на територията на България, което следва да окаже влияние върху архитектурното решение. Характеристиките на планината оказват влияние върху климатичните и атмосферни условия, което се изразява в ясно изразен планински климат, високо планинска част, силни западни и северозападни ветрове, значителен брой дни с мъгли, задържаща се снежна покривка от 5 до 7 месеца в годината, ниски температури, бързо променящи се атмосферни условия.