4 Декември 2018 - Договор за дарение

Ето и договорът за Даряване на Заслона на парк Витоша от 5.12.2018г. Благодаря на всички Вас за усилията, вярата и подкрепата за проекта! Тази година всички ние създадохме един малък, но изключително важен подарък за любимата ни планина и за хората , които я обичат!