Another studioСлед детайлно обследване на парцела и възможностите за модулно решение, Заслонът е проектиран като съставен от 2 квадратни модула с външен размер 2.30m х2.30m и скатен покрив като част от модула. Височината на всеки модул е 2.30m/3.77m. Скатният покрив подпомага незадържането на снегове, максимизира слънчевите печалби и допринася за вписването на Заслона в планинската среда.

Двата модула контактуват с терена посредством метални крака, около които е оформена основа от габиони от събрани на място камъни и части от основите на стария заслон. Между тях, в рамките на парцела, са обособени места за сядане и почивка.

Заслонът осигурява възможност за наблюдение на планината и визуална връзка с пътеките и близките туристически маршрути. Предвидени са допълнителни капаци за прозорците, които да се затварят при бури и силни ветрове, а също така могат да се повдигат и да осигуряват засенчване /виж аксонометрична схема на Панел 2/.

Размерът на модула е обусловен от минималния вътрешен /светъл/ размер с възможност за оформяне на зона за спане – поставяне на легло с дължина 1.90m. Квадратният в план модул дава възможност за множество ротационни вариации на модулите един спрямо друг, което резултира в 14 възможни позиции за двата модула в рамките на парцела. Това, от своя страна, дава възможност за оптимално конфигуриране на структурата с оглед климатичните и други ситуационни особености.*

*Показаните на визуализациите разположение на модулите са примерни, точното им разположение и ориентация могат да се определят на фаза Технически проект след подробно проучване на климатичните особености и възобновяемите източници на енергия /засенчващи елементи, роза на ветровете и др./. 


2. Материали

Предвижда се Заслонът да се изгради от екологични материали.

Фасадните панели са от фибробетон или метал.

Изолацията е от екологично чиста и негорима каменна вата.

Върху покривните плоскости се предвижда монтаж на фотоволтаични панели, като ориентацията на самите модули ще се съобрази с подходящите за това посоки.


3. Интериорно оформление и възможности

Вътрешността на Заслона се оформя от плоскости от иглолистен шперплат, които покриват стените и тавана на вътрешното пространство. С оглед дълготрайност, подът е покрит с грайферна ламарина.

По 2 от стените на всеки модул е предвидено обзавеждане от същия иглолистен шперплат, което се трансформира при необходимост в пейка, легло или се прибира към стената с цел освобождаване на пространство.

В ниши /шкафове под прозорците и пода се съхранява предвиденото оборудване.


4. Оборудване

Заслонът е захранен с енергия от слънчеви панели и оборудван със инвертор и батерия за нейното съхранение. Осигурена е възможност за зареждане на телефони и други малки устройства, както и интернет достъп. Предвидени са също санитарна аптечка за първа помощ, карти на местността, номера за контакт в случай на необходимост, други информативни материали, евентуално одеала и/или спални чували, складирани в ниши /шкафове/ под прозорците и  пода. 

Предвидени са звуков и светлинен сигнал с цел по-добра откриваемост на Заслона през нощта и при неблагоприятни условия /мъгла, буря/.


5. Енергийна ефективност

Позиционирането на Заслона към земната основа елиминира изкопните работи и не нарушава нейната цялост – Заслонът може да бъде монтиран и демонтиран лесно без да остави следи и поражения върху околната среда. 

Заслонът е топлоизолиран с екологично чиста, пожароустойчива каменна вата с дебелина 14cm като са избегнати всички термомостове.

Голямо значение за добрия микроклимат в Заслона има модулността – остатъчната влага в модулните сгради е много по-малка от тази при монолитното строителство, което допринася и за по-голяма дълготрайност на съоръжението.

Предвижда се Заслона да бъде оборудван със слънчеви панели, които захранват нощно и сигнално осветление и дават възможност за зареждане на телефон и малки електронни устройства. Малкият размер и многобройните ротационни вариации на подбрания модул дават възможност за оптимална конфигурация и ориентация на съоръжението с оглед максимални енергийни печалби.

Наклонът от 37 градуса на покрива на Заслона е подбран с оглед максимизиране на печалбите от слънчева енергия от панелите и позволява самопочистване на самите панели от дъжда с оглед продължителното им функциониране без поддръжка. 

Неупотребената слънчева енергия се съхранява в батерия, достъпна чрез капак на пода на Заслона. 

Осигурена е напречна естествена вентилация чрез подходящо разположение на прозорците.

За по-големи конфигурации е възможно да се предвиди и резервоар за дъждовна вода, която да се използва за битови нужди. 

Според мащаба и локацията на съоръжението е възможно интегрирането и на ветрогенератор.


6. Адаптативност и възможности на модула

Малките габарити на модула, съчетани с вариативността на разположението дават възможност за подбор на оптимално решение за всеки един случай, парцел и конфигурация.

Размерът и теглото на модула позволяват транспортиране с хеликоптер, стандартен корабен контейнер /по 2 модула в контейнер/, камион, ремарке, монтиране на колела и подвижност на самия модул.

Възможни са модификации на фасадните панели според местоположението на структурата и нейната интеграция в средата – например силно отразителна повърхност за обекти в горска среда с цел незабележимост на структурата и наблюдение на животните /виж визуализация/ или използване на дървена обшивка, където условията предполагат.

7. Прогнозна стойност

Стойността за изграждането на на Заслона ще се определи с по-голяма точност на фаза Технически проект в зависимост от одобрените крайни материали, транспорт и методи за генериране на енергия. Прогнозната стойност е между 180 и 300 Евро/m2.
anathor studio

Двата модула контактуват с терена посредством метални крака, около които е оформена основа от габиони от събрани на място камъни и части от основите на стария заслон. Между тях, в рамките на парцела, са обособени места за сядане и почивка.

Заслонът осигурява възможност за наблюдение на планината и визуална връзка с пътеките и близките туристически маршрути. Предвидени са допълнителни капаци за прозорците, които да се затварят при бури и силни ветрове, а също така могат да се повдигат и да осигуряват засенчване /виж аксонометрична схема на Панел 2/.