Какво е BRING?

Организацията

BRING е организация, която обединява, насърчава и демонстрира иновации в устойчивото строителство, като създава уникални демонстрационни проекти, които се тестват с нов подход и глобално въздействие!

Обектите

BRING ще реализира 5 демонстрационни и пълноразмерни сгради от различен тип, които ще разработи със заинтересованите страни и партньори. Те ще представят иновативния дизайн, материалите и технологиите на 2050г., комбинирани заедно, за да отговорят на предизвикателствата на бъдещето пред нашият свят!

ЗАСЛОНЪТ

42°34'43,37''N / 23°14'50,18''E
Достъпен пешеходно по следните маршрути:
с.Владая – Черни връх,
с.Кладница – вр.Селимица - Черни връх,
м.Танчовица – вр.Селимица – Черни връх

Заслон "Самара"

как да стигнем там

Попада в имот 68134.2095.581 държавна публична собственост отдел по ЛУП 1176/14

Размери 3х4 метра вътрешно пространство.

Отстояние от пътека 30м достъпно-равно и открито без смрика.

Зона А2 "Територии с направляван режим на защита" - извън вододайна зона и резервата.
Не е възможен автомобилен достъп.

Разположен е по средата по времетраене между заслон "Конярника" и „Седлото“, които отстоят на 30 минути. Видимост към другите заслони няма.

Разстоянието до най-близкото село Кладница е 3 часа, до Черни връх е 55 минути, до хижа Кумата е 50 минути.Стратегия за развитие

bring.bg

BRING създава уникална, несравнима, научноизследователска и демонстрационна организация, която вдъхновява и разработва иновативни решения, формиращи развитието на строителната среда на бъдещето.

Организацията ще работи с всички заинтересовани страни, за да идентифицира и подкрепи иновации, които демонстрират истинска устойчивост и осигуряват социални, икономически и екологични ползи за обществото на глобално ниво. BRING ще се развива с внимателно планиране, координация и яснота. Това ще бъде постигнато посредством фокусиране върху пет основни принципа:


1. Изследване на всички продукти и компоненти, демонстрирани на нейните иновационни сгради
2. Привличане на глобални технологични партньори
3. Разпространяване на водещият си пример и резултатите от изследванията си с последователност и подробност в представената информация, с цел илюстриране на стойността и ползата от демонстрационните сгради.
4. Демонстриране на екологичност и истинска устойчивост във всички дейности.
5. Осигуряване на признание чрез сертификация BREEAM на Иновационните сгради, които да отговорят на бъдещите регулаторни изисквания и стандарти за икономическа ефективност, както и на потребителските предпочитания и нуждите на поколение 2050г.

Оценка на ефективността на сградите за иновации. Оценяването на ефективността на сградите е основен елемент от дейностите на организацията. В тази насока BRING следва последователната методология на BREEAM за оценка на ефективността и иновативността на сградите , която използва динамични симулационни техники за предоставяне на подробна информация за различни параметри на изпълнението. Използвайки този подход, BRING ще може да предвиди оперативната ефективност на сградите в различни географски райони, при различни профили на заетост и фактори, свързани с ориентацията и позиционирането на обектите.

Водещият световен метод за оценка на устойчивостта на сградите BREEAM е въведен в България от МОМЕРИН ЕООД преди повече от 10 години. Компанията има натрупан опит с 30 регистрирани проекта, 550 000 кв.м. сгради в строеж, 8 сертификата и награда Country First Award BREEAM London 2013’.
Партньори в проекта - ЗАСЛОНЪТ