Обект 01.

първият нов заслон от 50 години до сега


къде е той?

42°34'43,37''N / 23°14'50,18''E
Попада в имот 68134.2095.581 държавна публична собственост отдел по ЛУП 1176/14
Зона А2 "Територии с направляван режим на защита" - извън вододайна зона и резервата.
Не е възможен автомобилен достъп.

състезание

Изборът на проектант ще бъде след състезание в три етапа: докумнети, жури, публика.
За да получите подробна документация за заданието, моля изпратете ни запитване. В него добавете и представяне екипа Ви.

жури

проф. д-р Христо Пимпирев,
Снежана Петрова,
арх. Мартин Христов,
арх. Борислав Игнатов
Теренс Бекет

Имате ли въпроси?

Уточнения по заданието ще публикуваме на сайта

Задание за проектиране

Състезанието се провежда по реда, описан в заданието и е във фаза идеен проект. Документът съдържа всички условията за провеждането му, поставя задачите пред участниците и изяснява характеристиките на заслона, които трябва да бъдат постигнати.

Възложител на конкурса е Парк Витоша, съвместно с BRING (The building innovators group) и МОМЕРИН (BREEAM лицензиран оценител).

Свали задание за проектиране

Условия за участие в състезанивто

В състезанието имат право да вземат участие архитекти, ландшафтни архитекти, студенти по архитектура и ландшафтна архитектура и други с интерес и отношение към Заслона.

Участието може да бъде както самостоятелно, така и в екип. Необходимо условие е поне един член на екип да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на КАБ.

Срокове и ангажименти

Начало - 12.05.2017г.
Въпроси и отговори - 12.05.2017г. – 10.06.2017г.
Състав на журито и критерии на оценка - 01.06.2017г.
Краен срок за предаване на проекти - 01.07.2017г.
Журиране. Обявяване на победител - 15.07.2017г.

Максимално възможна оценка: 100 точки

Функционалност и ползваемост – до 20 точки
Вписване в средата - до 20 точки
Интериор и оборудване - до 30 точки
Иновации и технологии - до 30 точки

Един проект за бъдещето, за грижата и за отговорността!

Този проект цели да демонстрира отговорен и устойчив модел на създаване на сгради.

Възстановявайки заслон 50 г. след построяването му, да си напомним, че всички ние сме част от кръговрата на живота и нищо не е вечно. Но след себе си оставяме следа, която продължава в следващото поколение и ние носим отговорност за наследството, което му оставяме.

Нашият Заслон ще бъде възстановен по принципите и методите на Устойчивото строителство и архитектура. Опитвайки се да решим проблемите и да възстановим най-малката единица на сграда от бъдещето. Защото искаме да завещаем на следващите след нас, не само по-добра среда за живот, но и устойчиви ценности припомняйки си, че човекът и природата са взаимосвързани. Всеки от нас носи отговорност за това, което оставя след себе си!

В този проект, също така, искаме да изразим грижата за човека в суровите условия в планината. В условия на близо 2000 м. надморска височина, Заслонът може да се окаже единствената „капсула на живот“, в която да се подслоним.

Заслонът ще бъде изграден, сглобен тренировъчно, поставен, ще живее и ще бъде разрушен без да нанесе поражения на природата, с която живеем свързани. Това, което причиняваме на нея, го причиняваме на себе си.

Ние вярваме в това, че всяко действие остава във времето след нас.

Ще продължим живота на Заслон създаден преди 50г., свързвайки минало, настояще и бъдещето на 2050 година. За да сме отговорни и съзнателни към бъдещето, защото днес градим утре. Да бъдем в хармония с природата днес.

Бъдещето започва Днес!

Боряна и Андрея Момерин от името на ИНИЦИАТОРИТЕ
Целта ни

Провеждането на конкурса и разработването на идеен проект е част от процеса по възстановяване на заслон в местността „Три кладенци“. Той е бил построен в периода 40-50-те години на миналия век в типичен стил за такива съоръжения на Витоша, но с годините е разрушен и към момента са налични само част от основите. Те ще бъдат използвани като такива и за новия сглобяем модул. Възстановяването на заслона е проект, какъвто не е реализиран от 50 години в България.

Целта е да бъде възстановен обект, който в същото време да демонстрира архитектура от 2050г. като се използват съвременни и устойчиви материали, които не замърсяват околната среда. Реализирането на този проект е част от инициативата на BRING за изграждане на пет супер павилиона.

История и контекст

Витоша е единствената куполна планина на територията на България, което следва да окаже влияние върху архитектурното решение. Характеристиките на планината оказват влияние върху климатичните и атмосферни условия, което се изразява в ясно изразен планински климат, високо планинска част, силни западни и северозападни ветрове, значителен брой дни с мъгли, задържаща се снежна покривка от 5 до 7 месеца в годината, ниски температури, бързо променящи се атмосферни условия.